Aktualności

 • 04/05/2021 0 Komentarze
  Filtry cząstek stałych w pigułce

  Rosnąca świadomość na temat poziomu zanieczyszczeń powietrza, jak i zmieniające się przepisy unijne, dotyczące norm emisji, sprawiają, że systemy oczyszczania spalin stały się obecnie wymaganym elementem silników. W układach wydechowych silników wysokoprężnych już od lat montowane są filtry DPF (diesel particulate filter). Obowiązek ten wpłynął na ograniczenie emisji typowego dla pojazdów z silnikiem diesla, czarnego dymu, przyczyniając się tym samym do poprawy stanu powietrza atmosferycznego.

   

  Jak działa filtr cząstek stałych?

  W trakcie spalania paliwa w silniku dochodzi do wytwarzania się różnych trujących związków: tlenku węgla, tlenków azotu czy też cząstek stałych (particulate matter), przyczyniających się m. in. do powstawania smogu. Cząstki stałe, po dostaniu się do naszego organizmu, mogą powodować szereg chorób i dolegliwości: od uciążliwych bólów głowy i pogorszonego samopoczucia, aż po zmiany nowotworowe, zaburzenia układu oddechowego czy sercowo-naczyniowego.


  Bez dodatkowej “bariery” powietrze wydechowe nie spełniałoby norm emisyjnych ustalonych przez Unię Europejską. Zadaniem filtra jest zatem wyłapywanie zanieczyszczeń i powstrzymywanie ich przed przedostaniem się do atmosfery.
  Jak do tego dochodzi? DPF-y mają budowę przypominającą plaster miodu. Tworzą ją liczne kanaliki o porowatej strukturze, wykonane z metalu i materiałów ceramicznych. To w nich zatrzymują się cząstki sadzy i popiołu, które w dalszej kolejności muszą zostać dopalone. 

   

   

  Dowiedz się więcej
 • 04/05/2021 0 Komentarze
  Pierwotne i wtórne metody redukcji emisji NOx

  Wśród najbardziej szkodliwych związków chemicznych dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska naturalnego, znajdują się tlenki azotu (NOx. Są one odpowiedzialne za powstawanie smogu, co w dalszej kolejności powoduje choroby układu oddechowego, krwionośnego i nerwowego, przyczynia się do rozwoju alergii i zmian nowotworowych. NOx to też źródło rakotwórczych związków w glebie, a ich utlenienie przyczynia się do kwaśnych deszczów. Do ich powstawania dochodzi podczas spalania paliw ciekłych, stałych i gazowych oraz ich mieszanin. Za emisję w głównej mierze odpowiadają elektrownie oraz środki transportu ludzi i towarów.

  Do zwiększonej emisji tlenków azotu dochodzi zaś pod wpływem kilku czynników: niskiej jakości surowca poddawanego spalaniu, podwyższonej temperatury spalania, a także wielkości nadmiaru powietrza. Metody redukcji emisji tych związków chemicznych podzielone zostały na pierwotne i wtórne.

   

  Metody pierwotne

  Te sposoby na ograniczenie wydzielania NOx do atmosfery wymagają stosunkowo niewielkich nakładów finansowych, natomiast ich efektywność jest niższa od metod wtórnych. Do działań tych zaliczamy:

  • stopniowanie powietrza
  • stopniowanie paliwa
  • ograniczenie podgrzewu powietrza
  • stosowanie palników niskoemisyjnych
  • recyrkulację spalin

   

  Metody wtórne

  Istnieją dwie metody wtórne, zapobiegające wydzielaniu się NOx do atmosfery:

  • selektywna redukcja katalityczna (SCR), w której w katalizatorze pod wpływem wstrzykiwanego do spalin amoniaku dochodzi do przemiany tlenków azotu w azot i parę wodną;
  • selektywna redukcja niekatalityczna (SNCR), gdzie reagent (mocznik lub amoniak) wstrzykiwany jest do komory spalania w rejonie wysokich temperatur (zazwyczaj 850-1100 stopni Celsjusza). W wyniku tego działania tlenek azotu redukowany jest do azotu cząsteczkowego i pary wodnej.

  Aby sprostać coraz bardziej rygorystycznym normom, jakie narzucane są przez Unię Europejską, popularność zyskuje też hybrydowe połączenie tych dwóch metod wtórnych. Redukcja emisji NOx przebiega wtedy dwustopniowo. Metody wtórne umożliwiają skuteczną eliminację tlenków azotu ze spalin.

  Dowiedz się więcej
 • 13/01/2021 0 Komentarze
  Spółka Ecoexhaust realizuje projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa pn. „Epic Alfa Fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC” realizowanego przez Epic Alfa sp. z o.o.


  Wartość projektu:
  1 000 000, 00 PLN brutto
  Dofinansowanie:
  800 000, 00 PLN

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju

  12/02/2019- Ecoexhaust Sp. z o.o. otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”. Od 2018 roku nagroda jest przyznawana pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak. Partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, a wyłącznym organizatorem i inicjatorem Centrum Inteligentnego Rozwoju. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Nagroda co roku przyznawana jest podczas Forum Inteligentnego Rozwoju- wydarzenia gospodarczego w Polsce poświęconego innowacjom, inteligentnemu rozwojowi i nowym technologiom. To międzynarodowa debata z udziałem kilkuset branżowych liderów - innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki i samorządu.

   

  PNIR2019 - List Nominacyjny - Ecoexhaust

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  Uprawnienia do wykonywania pomiaru emisji

  30/01/2019- Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie pozytywnie rozpatrzył prośbę Ecoexhaust Sp. z o.o. o upoważnienie do wykonywania pomiarów emisji związków szkodliwych ze spalin na statkach żeglugi śródlądowej zgodnie z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającej dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE oraz zgodnie z wytycznymi przyjętej 06 lipca 2017 roku europejskiej normy ustanawiającej wymogi dla statków żeglugi śródlądowej, tj. ES- TRIN 2017. Wydanie upoważnienia nastąpi po nowelizacji ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej (Dz.U.2017.0.2128) implementującej wymienione w piśmie akty prawne.
   

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  I Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu

  20/09/2018- Zakończył się I Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu. W objętym patronatem honorowym premiera Mateusza Morawieckiego wydarzeniu brali udział przedstawiciele rządu, samorządowcy oraz przedsiębiorcy. W programie podzielonym na kilka bloków tematycznych dyskutowano m.in. na temat stanu polskich dróg wodnych i ich gospodarczego potencjału, zaangażowaniu biznesu w transport wodny oraz planowanych inwestycjach. W bloku tematycznym przeznaczonym tematowi stoczni rzecznych oraz rozwojowi żeglugi śródlądowej wystąpił Tomasz Skulimowski, prezes Ecoexhaust Sp. Z.o.o. W swoim przemówieniu poruszał on temat norm emisji spalin Stage V których pierwszy etap wejdzie w życie wraz z dyrektywą emisyjną już w 2019 roku oraz możliwości osiągnięcia tych norm za pomocą systemów oczyszczania spalin. Eksperci z resortu gospodarki morskiej wypowiadali się również na temat możliwości finansowania inwestycji związanych z żeglugą śródlądową.

   

  https://www.kongreszeglugi.pl/

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową przedsiębiorstw

  21/09/2017- Ecoexhaust otrzymało dofinansowanie na przeprowadzenie projektu "Budowa i badanie działania systemu oczyszczania spalin przeznaczonego dla statków i jachtów".
   

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  Program akceleracji klimatycznej KIC

  02/09/2017- Po wielu tygodniach zmagań Ecoexhaust zdobyło pierwszą nagrodę w fianale programu akceleracyjnego Climate KIC, który odbył się we Wrocławiu. Główna nagroda finansowa pozwoliła zmodernizować nasze stanowisko laboratoryjne oraz zakupić wysokiej jakości sprzęt do pomiaru emisji.

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  Climate KIC

  10/05/2017- W zaszłym roku Ecoexhaust zakwalifikowało się do międzynarodowego finału Climate Launchpad który odbył się w Talinie. W tym roku bierzemy udział w programie akceleracyjnym Climate KIC w którym główną nagrodą jest 30 000 EUR.

   

  https://climatelaunchpad.org/finalists/ecoexhaust/

  Dowiedz się więcej