Wiele procesów przemysłowych wykorzystuje jednocześnie energię elektryczną i cieplną których koszty dostarczenia mogą stanowić duże obciążenie dla zakładów przemysłowych. Zatem, wykorzystanie tego samego paliwa do wytworzenia dwóch nośników energii (energii elektrycznej i cieplnej) jest najlepszym rozwiązaniem. Co istotne kogeneracja- czyli skojarzone wytwarzanie ciepła i energii pozwala zwiększyć efektywność zużycia paliwa źródłowego w porównaniu z oddzielną ich produkcją co w konsekwencji pozwala obniżyć koszty płaconych rachunków i redukuje poziom emisji CO2. Z punktu widzenia odbiorców przemysłowych bardzo istotny jest fakt różnorodności produkowanych w kogeneracji mediów. Z gorących spalin można produkować parę wodną o parametrach dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa lub chłód w postaci tzw. wody lodowej – można go z powodzeniem stosować do klimatyzowania np. pomieszczeń biurowych w porze letniej.

kogeneracja-f

W przypadku gdy w spalinach instalowany jest dodatkowy wymiennik ciepła warto rozpatrzyć instalację systemu oczyszczania spalin zapewniającego spełnienie norm środowiskowych, systemu który dzięki możliwości zabudowy wymiennika w zintegrowanej obudowie z wkładami SCR lub filtrami DPF gwarantuje nieprzekroczenie dostępnego limitu przeciwciśnienia w systemie spalinowym silnika.