nagroda

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju

12/02/2019- Ecoexhaust Sp. z o.o. otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”. Od 2018 roku nagroda jest przyznawana pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak. Partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, a wyłącznym organizatorem i inicjatorem Centrum Inteligentnego Rozwoju. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Nagroda co roku przyznawana jest podczas Forum Inteligentnego Rozwoju- wydarzenia gospodarczego w Polsce poświęconego innowacjom, inteligentnemu rozwojowi i nowym technologiom. To międzynarodowa debata z udziałem kilkuset branżowych liderów – innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki i samorządu.

 

PNIR2019 – List Nominacyjny – Ecoexhaust