Podczas spalania oleju napędowego powstaje tlenek węgla CO oraz węglowodory HC.

Substancje te mają negatywny wpływ na środowisko. Ponadto tlenek węgla może tworzyć z węglowodorami toksyczne aldehydy które są odpowiedzialne za charakterystyczny nieprzyjemny zapach spalin. Dzięki reakcji chemicznej zachodzącej w katalizatorach utleniających mamy możliwość przekształcenia związków chemicznych takich jak tlenek węgla oraz węglowodory na parę wodną oraz dwutlenek węgla. W przypadku silników diesla z zainstalowanym filtrem DPF katalizator utleniający odgrywa istotną rolę w procesie regeneracji pasywnej filtra. Zainstalowanie katalizatora utleniającego w systemach z zainstalowanym katalizatorem SCR wpływa z kolei na efektywność redukcji tlenków azotu dzięki utlenieniu części tlenków NO do NO2, stosunek w jakim występują te dwa związki ma istotny wpływ na efektywność procesu SCR. Nasze rozwiązania bazują na sprawdzonej technologii w której metalowe substraty pokrywane są metalami szlachetnymi takimi jak platyna oraz pallad.

oxy