Systemy oczyszczania spalin SCR & DPF

Nasza oferta

Systemy oczyszczania spalin SCR & DPF

O firmie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i walka o utrzymanie bioróżnorodności powinny być obecnie priorytetem przemysłu.

Dlatego w Ecoexhaust pracujemy z poczuciem pewnej misji. Jesteśmy doświadczonym przedsiębiorstwem inżynieryjnym, specjalizującym się w dostarczaniu wydajnych systemów oczyszczania spalin. Zapewniamy przyjęte standardy emisji wszędzie tam, gdzie efektem ubocznym są szkodliwe dla środowiska substancje chemiczne.

Ekologia jako wymóg współczesności:
system oczyszczania spalin

Dostarczamy znormalizowane filtry cząstek stałych DPF oraz katalizatory utleniające OXY. W polu naszego działania leży także redukcja tlenków azotu NOX, którą osiągamy poprzez zastosowanie systemów SCR.

Technologie przemysłowe są wielkim osiągnięciem inżynieryjnym, ale w dobie zagrożenia czystości powietrza i alarmów naukowców, potrzeba zredukowania emisji zanieczyszczeń lotnych i cząstek stałych, np. przy użyciu katalizatorów OXY lub filtrów DPF, staje się koniecznością dla całej planety.

Bezpiecznej i czyściej - zasięg naszej aktywności

Instalując filtr cząsteczek stałych DPF, katalizator utleniający OXY, czy starając się redukować tlenki azotu NOX za pomocą systemu SCR, współpracujące z nami firmy są w stanie spełnić rygorystyczne normy środowiskowe. Ale oferujemy znacznie więcej: rozwiązania dla żeglugi śródlądowej i morskiej, nawożenie roślin dwutlenkiem węgla czy systemy oczyszczania spalin przeznaczonych dla agregatów prądotwórczych.

Usługi Ecoexhaust, w tym redukcja stężenia tlenków azotu NOX, całość procesów badawczych i instalacyjnych, włącznie z doradztwem i obsługą podmiotów współpracujących, stoją u nas na najwyższym europejskim poziomie.

Projektowane przez nas systemy pomagają spełnieniu rygorystycznych norm, a jednocześnie mocno przyczyniają się do poprawy sytuacji środowiska naturalnego.

Ecoexhaust dostarcza nowoczesne rozwiązania dla takich obszarów, jak:
• agregaty prądotwórcze
• branża morska
• żegluga śródlądowa
• szklarnie
• kogeneracja
• data center.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjrzyjmy się bliżej proponowanym rozwiązaniom

Agregaty prądotwórcze

Dla agregatów prądotwórczych zasilanych paliwem lub gazem tworzymy funkcjonalne systemy oczyszczania spalin, wyposażone m.in. w wydajne filtry cząstek stałych. Jednostki awaryjnego zasilania tego typu świetnie sprawdzają się choćby w data center.

Branża morska, żegluga śródlądowa

W przypadku branży morskiej i żeglugi śródlądowej wykorzystujemy natomiast technologie SCR i DPF, które gwarantują redukcję emisji toksycznych związków do atmosfery i spełnienie najnowszych regulacji IMO.

Szklarnie

Nasze systemy idealnie sprawdzają się także w uprawach szklarniowych. Rośliny są tam nawożone dwutlenkiem węgla dzięki czemu przyspieszany jest ich wzrost.

Kogeneracja

Kogeneracja jest z kolei doskonałym sposobem na skuteczne zmniejszenie zużycia paliwa, ponieważ ciepło użytkowe i prąd wytwarzane są jednocześnie, w tym samym procesie. Stosując katalizatory SCR w systemie kogeneracji jesteśmy w stanie podwyższyć efektywność pracy silnika, mieszcząc się jednocześnie w normach środowiskowych.

Nasza oferta

Aktualności

 • 13/01/2021 0 Komentarze
  Spółka Ecoexhaust realizuje projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa pn. „Epic Alfa Fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC” realizowanego przez Epic Alfa sp. z o.o.


  Wartość projektu:
  1 000 000, 00 PLN brutto
  Dofinansowanie:
  800 000, 00 PLN

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju

  12/02/2019- Ecoexhaust Sp. z o.o. otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”. Od 2018 roku nagroda jest przyznawana pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak. Partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, a wyłącznym organizatorem i inicjatorem Centrum Inteligentnego Rozwoju. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Nagroda co roku przyznawana jest podczas Forum Inteligentnego Rozwoju- wydarzenia gospodarczego w Polsce poświęconego innowacjom, inteligentnemu rozwojowi i nowym technologiom. To międzynarodowa debata z udziałem kilkuset branżowych liderów - innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki i samorządu.

   

  PNIR2019 - List Nominacyjny - Ecoexhaust

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  Uprawnienia do wykonywania pomiaru emisji

  30/01/2019- Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie pozytywnie rozpatrzył prośbę Ecoexhaust Sp. z o.o. o upoważnienie do wykonywania pomiarów emisji związków szkodliwych ze spalin na statkach żeglugi śródlądowej zgodnie z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającej dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE oraz zgodnie z wytycznymi przyjętej 06 lipca 2017 roku europejskiej normy ustanawiającej wymogi dla statków żeglugi śródlądowej, tj. ES- TRIN 2017. Wydanie upoważnienia nastąpi po nowelizacji ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej (Dz.U.2017.0.2128) implementującej wymienione w piśmie akty prawne.
   

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  I Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu

  20/09/2018- Zakończył się I Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu. W objętym patronatem honorowym premiera Mateusza Morawieckiego wydarzeniu brali udział przedstawiciele rządu, samorządowcy oraz przedsiębiorcy. W programie podzielonym na kilka bloków tematycznych dyskutowano m.in. na temat stanu polskich dróg wodnych i ich gospodarczego potencjału, zaangażowaniu biznesu w transport wodny oraz planowanych inwestycjach. W bloku tematycznym przeznaczonym tematowi stoczni rzecznych oraz rozwojowi żeglugi śródlądowej wystąpił Tomasz Skulimowski, prezes Ecoexhaust Sp. Z.o.o. W swoim przemówieniu poruszał on temat norm emisji spalin Stage V których pierwszy etap wejdzie w życie wraz z dyrektywą emisyjną już w 2019 roku oraz możliwości osiągnięcia tych norm za pomocą systemów oczyszczania spalin. Eksperci z resortu gospodarki morskiej wypowiadali się również na temat możliwości finansowania inwestycji związanych z żeglugą śródlądową.

   

  https://www.kongreszeglugi.pl/

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową przedsiębiorstw

  21/09/2017- Ecoexhaust otrzymało dofinansowanie na przeprowadzenie projektu "Budowa i badanie działania systemu oczyszczania spalin przeznaczonego dla statków i jachtów".
   

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  Program akceleracji klimatycznej KIC

  02/09/2017- Po wielu tygodniach zmagań Ecoexhaust zdobyło pierwszą nagrodę w fianale programu akceleracyjnego Climate KIC, który odbył się we Wrocławiu. Główna nagroda finansowa pozwoliła zmodernizować nasze stanowisko laboratoryjne oraz zakupić wysokiej jakości sprzęt do pomiaru emisji.

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  Climate KIC

  10/05/2017- W zaszłym roku Ecoexhaust zakwalifikowało się do międzynarodowego finału Climate Launchpad który odbył się w Talinie. W tym roku bierzemy udział w programie akceleracyjnym Climate KIC w którym główną nagrodą jest 30 000 EUR.

   

  https://climatelaunchpad.org/finalists/ecoexhaust/

  Dowiedz się więcej
zobacz więcej

SYSTEMY OCZYSZCZANIA SPALIN
- JAK DZIAŁAMY?

Nasze systemy redukują zawarte w spalinach cząstki stałe PM, tlenki azotu NOx, tlenki węgla CO, węglowodory HC i pozwalają na spełnienie norm emisji  (t.j. IMO tier III lub Stage V).Po określeniu normy emisji jaka ma zostać spełniona, przystępujemy do wykonania pomiarów aktualnej emisji spalin z silnika (lub bazujemy na danych dostarczonych przez producenta) oraz określamy miejsce instalacji systemu.

Bazując na tych danych wykonujemy projekt i dostarczamy zamawiany system oczyszczania spalin. Przeprowadzamy instalacje po której przystępujemy wspólnie do  testu odbiorczego.
 

Zobacz więcej

Skontaktuj się

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie pytania.