Systemy oczyszczania spalin SCR & DPF

Nasza oferta

Systemy oczyszczania spalin SCR & DPF

O firmie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i walka o utrzymanie bioróżnorodności powinny być obecnie priorytetem przemysłu.

Dlatego w Ecoexhaust pracujemy z poczuciem pewnej misji. Jesteśmy doświadczonym przedsiębiorstwem inżynieryjnym, specjalizującym się w dostarczaniu wydajnych systemów oczyszczania spalin. Zapewniamy przyjęte standardy emisji wszędzie tam, gdzie efektem ubocznym są szkodliwe dla środowiska substancje chemiczne.

Ekologia jako wymóg współczesności:
system oczyszczania spalin

Dostarczamy znormalizowane filtry cząstek stałych DPF oraz katalizatory utleniające OXY. W polu naszego działania leży także redukcja tlenków azotu NOX, którą osiągamy poprzez zastosowanie systemów SCR.

Technologie przemysłowe są wielkim osiągnięciem inżynieryjnym, ale w dobie zagrożenia czystości powietrza i alarmów naukowców, potrzeba zredukowania emisji zanieczyszczeń lotnych i cząstek stałych, np. przy użyciu katalizatorów OXY lub filtrów DPF, staje się koniecznością dla całej planety.

Bezpiecznej i czyściej - zasięg naszej aktywności

Instalując filtr cząsteczek stałych DPF, katalizator utleniający OXY, czy starając się redukować tlenki azotu NOX za pomocą systemu SCR, współpracujące z nami firmy są w stanie spełnić rygorystyczne normy środowiskowe. Ale oferujemy znacznie więcej: rozwiązania dla żeglugi śródlądowej i morskiej, nawożenie roślin dwutlenkiem węgla czy systemy oczyszczania spalin przeznaczonych dla agregatów prądotwórczych.

Usługi Ecoexhaust, w tym redukcja stężenia tlenków azotu NOX, całość procesów badawczych i instalacyjnych, włącznie z doradztwem i obsługą podmiotów współpracujących, stoją u nas na najwyższym europejskim poziomie.

Projektowane przez nas systemy pomagają spełnieniu rygorystycznych norm, a jednocześnie mocno przyczyniają się do poprawy sytuacji środowiska naturalnego.

Ecoexhaust dostarcza nowoczesne rozwiązania dla takich obszarów, jak:
• agregaty prądotwórcze
• branża morska
• żegluga śródlądowa
• szklarnie
• kogeneracja
• data center.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjrzyjmy się bliżej proponowanym rozwiązaniom

Agregaty prądotwórcze

Dla agregatów prądotwórczych zasilanych paliwem lub gazem tworzymy funkcjonalne systemy oczyszczania spalin, wyposażone m.in. w wydajne filtry cząstek stałych. Jednostki awaryjnego zasilania tego typu świetnie sprawdzają się choćby w data center.

Branża morska, żegluga śródlądowa

W przypadku branży morskiej i żeglugi śródlądowej wykorzystujemy natomiast technologie SCR i DPF, które gwarantują redukcję emisji toksycznych związków do atmosfery i spełnienie najnowszych regulacji IMO.

Szklarnie

Nasze systemy idealnie sprawdzają się także w uprawach szklarniowych. Rośliny są tam nawożone dwutlenkiem węgla dzięki czemu przyspieszany jest ich wzrost.

Kogeneracja

Kogeneracja jest z kolei doskonałym sposobem na skuteczne zmniejszenie zużycia paliwa, ponieważ ciepło użytkowe i prąd wytwarzane są jednocześnie, w tym samym procesie. Stosując katalizatory SCR w systemie kogeneracji jesteśmy w stanie podwyższyć efektywność pracy silnika, mieszcząc się jednocześnie w normach środowiskowych.

Nasza oferta

Aktualności

 • 04/05/2021 0 Komentarze
  Pierwotne i wtórne metody redukcji emisji NOx

  Wśród najbardziej szkodliwych związków chemicznych dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska naturalnego, znajdują się tlenki azotu (NOx. Są one odpowiedzialne za powstawanie smogu, co w dalszej kolejności powoduje choroby układu oddechowego, krwionośnego i nerwowego, przyczynia się do rozwoju alergii i zmian nowotworowych. NOx to też źródło rakotwórczych związków w glebie, a ich utlenienie przyczynia się do kwaśnych deszczów. Do ich powstawania dochodzi podczas spalania paliw ciekłych, stałych i gazowych oraz ich mieszanin. Za emisję w głównej mierze odpowiadają elektrownie oraz środki transportu ludzi i towarów.

  Do zwiększonej emisji tlenków azotu dochodzi zaś pod wpływem kilku czynników: niskiej jakości surowca poddawanego spalaniu, podwyższonej temperatury spalania, a także wielkości nadmiaru powietrza. Metody redukcji emisji tych związków chemicznych podzielone zostały na pierwotne i wtórne.

   

  Metody pierwotne

  Te sposoby na ograniczenie wydzielania NOx do atmosfery wymagają stosunkowo niewielkich nakładów finansowych, natomiast ich efektywność jest niższa od metod wtórnych. Do działań tych zaliczamy:

  • stopniowanie powietrza
  • stopniowanie paliwa
  • ograniczenie podgrzewu powietrza
  • stosowanie palników niskoemisyjnych
  • recyrkulację spalin

   

  Metody wtórne

  Istnieją dwie metody wtórne, zapobiegające wydzielaniu się NOx do atmosfery:

  • selektywna redukcja katalityczna (SCR), w której w katalizatorze pod wpływem wstrzykiwanego do spalin amoniaku dochodzi do przemiany tlenków azotu w azot i parę wodną;
  • selektywna redukcja niekatalityczna (SNCR), gdzie reagent (mocznik lub amoniak) wstrzykiwany jest do komory spalania w rejonie wysokich temperatur (zazwyczaj 850-1100 stopni Celsjusza). W wyniku tego działania tlenek azotu redukowany jest do azotu cząsteczkowego i pary wodnej.

  Aby sprostać coraz bardziej rygorystycznym normom, jakie narzucane są przez Unię Europejską, popularność zyskuje też hybrydowe połączenie tych dwóch metod wtórnych. Redukcja emisji NOx przebiega wtedy dwustopniowo. Metody wtórne umożliwiają skuteczną eliminację tlenków azotu ze spalin.

  Dowiedz się więcej
 • 13/01/2021 0 Komentarze
  Spółka Ecoexhaust realizuje projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa pn. „Epic Alfa Fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC” realizowanego przez Epic Alfa sp. z o.o.


  Wartość projektu:
  1 000 000, 00 PLN brutto
  Dofinansowanie:
  800 000, 00 PLN

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju

  12/02/2019- Ecoexhaust Sp. z o.o. otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”. Od 2018 roku nagroda jest przyznawana pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak. Partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, a wyłącznym organizatorem i inicjatorem Centrum Inteligentnego Rozwoju. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Nagroda co roku przyznawana jest podczas Forum Inteligentnego Rozwoju- wydarzenia gospodarczego w Polsce poświęconego innowacjom, inteligentnemu rozwojowi i nowym technologiom. To międzynarodowa debata z udziałem kilkuset branżowych liderów - innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki i samorządu.

   

  PNIR2019 - List Nominacyjny - Ecoexhaust

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  Uprawnienia do wykonywania pomiaru emisji

  30/01/2019- Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie pozytywnie rozpatrzył prośbę Ecoexhaust Sp. z o.o. o upoważnienie do wykonywania pomiarów emisji związków szkodliwych ze spalin na statkach żeglugi śródlądowej zgodnie z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającej dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE oraz zgodnie z wytycznymi przyjętej 06 lipca 2017 roku europejskiej normy ustanawiającej wymogi dla statków żeglugi śródlądowej, tj. ES- TRIN 2017. Wydanie upoważnienia nastąpi po nowelizacji ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej (Dz.U.2017.0.2128) implementującej wymienione w piśmie akty prawne.
   

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  I Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu

  20/09/2018- Zakończył się I Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu. W objętym patronatem honorowym premiera Mateusza Morawieckiego wydarzeniu brali udział przedstawiciele rządu, samorządowcy oraz przedsiębiorcy. W programie podzielonym na kilka bloków tematycznych dyskutowano m.in. na temat stanu polskich dróg wodnych i ich gospodarczego potencjału, zaangażowaniu biznesu w transport wodny oraz planowanych inwestycjach. W bloku tematycznym przeznaczonym tematowi stoczni rzecznych oraz rozwojowi żeglugi śródlądowej wystąpił Tomasz Skulimowski, prezes Ecoexhaust Sp. Z.o.o. W swoim przemówieniu poruszał on temat norm emisji spalin Stage V których pierwszy etap wejdzie w życie wraz z dyrektywą emisyjną już w 2019 roku oraz możliwości osiągnięcia tych norm za pomocą systemów oczyszczania spalin. Eksperci z resortu gospodarki morskiej wypowiadali się również na temat możliwości finansowania inwestycji związanych z żeglugą śródlądową.

   

  https://www.kongreszeglugi.pl/

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową przedsiębiorstw

  21/09/2017- Ecoexhaust otrzymało dofinansowanie na przeprowadzenie projektu "Budowa i badanie działania systemu oczyszczania spalin przeznaczonego dla statków i jachtów".
   

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  Program akceleracji klimatycznej KIC

  02/09/2017- Po wielu tygodniach zmagań Ecoexhaust zdobyło pierwszą nagrodę w fianale programu akceleracyjnego Climate KIC, który odbył się we Wrocławiu. Główna nagroda finansowa pozwoliła zmodernizować nasze stanowisko laboratoryjne oraz zakupić wysokiej jakości sprzęt do pomiaru emisji.

  Dowiedz się więcej
 • 02/12/2020 0 Komentarze
  Climate KIC

  10/05/2017- W zaszłym roku Ecoexhaust zakwalifikowało się do międzynarodowego finału Climate Launchpad który odbył się w Talinie. W tym roku bierzemy udział w programie akceleracyjnym Climate KIC w którym główną nagrodą jest 30 000 EUR.

   

  https://climatelaunchpad.org/finalists/ecoexhaust/

  Dowiedz się więcej
zobacz więcej

Systemy oczyszczania spalin
- jak działamy?

Nasze systemy redukują zawarte w spalinach cząstki stałe PM, tlenki azotu NOx, tlenki węgla CO, węglowodory HC i pozwalają na spełnienie norm emisji  (t.j. IMO tier III lub Stage V).Po określeniu normy emisji jaka ma zostać spełniona, przystępujemy do wykonania pomiarów aktualnej emisji spalin z silnika (lub bazujemy na danych dostarczonych przez producenta) oraz określamy miejsce instalacji systemu.

Bazując na tych danych wykonujemy projekt i dostarczamy zamawiany system oczyszczania spalin. Przeprowadzamy instalacje po której przystępujemy wspólnie do  testu odbiorczego.
 

Zobacz więcej

Skontaktuj się

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie pytania.