System spalinowy kontrolujący stężenie CO2 w szklarniach

Rozmaite dziedziny przemysłu wykorzystują systemy spalinowe do usprawnienia swoich procesów przemysłowych. Doskonałym przykładem jest nawożenie szklarni dwutlenkiem węgla którego stężenie obj. w spalinach to 5-6%. Spaliny oprócz znacznej ilości CO2 zawierają również toksyczne tlenki azotu NOx które w nadmiernej ilości niszczą ciałka zieleni w roślinach i mogą powodować opadanie liści. Idealnym rozwiązaniem jest system spalinowy kontrolujący stężenie CO2 w szklarni, który w przypadku zbyt wysokiego stężenia tego gazu za pomocą zaworu trójdrożnego przekierowuje wylot spalin do atmosfery. System taki posiada katalizator SCR redukujący szkodliwe dla roślin tlenki azotu. Oraz wymiennik kogeneracyjny wykorzystujący ciepło odpadowe spalin lub ciepło odpadowe systemu chłodzenia silnika do zapewnienia stałej temperatury w szklarniach. Wszystkie te elementy w połączeniu z nawożeniem dwutlenkiem węgla wpływają korzystnie na wzrost roślin i wielkość zbiorów.

Mimo że w wielu innych sytuacjach zbyt wysokie stężenie tego związku może prowadzić do negatywnych konsekwencji czy to dla organizmu człowieka, czy dla naszej planety, to akurat w przypadku roślin dwutlenek węgla jest nawozem i składnikiem niezbędnym do wytwarzania pokarmu. Oczywiście jego nadmiar również nie działa dobrze na środowisko naturalne, zatem w szklarniach, w celu zwiększenie produktywności upraw, jest on podawany roślinom w warunkach kontrolowanych.

 

Monitorowanie procesu dokarmiania roślin dwutlenkiem węgla

W szklarniach panuje specyficzny mikroklimat, który modyfikowany jest w taki sposób, aby zapewnić roślinom odpowiednie warunki do wzrostu. Mowa tutaj o utrzymaniu wewnątrz nich właściwej temperatury, wilgotności gleby i powietrza, ale też o dostarczaniu roślinom niezbędnego nawozu. Ponieważ szklarnie wielkopowierzchniowe, które są przystosowane do całorocznej uprawy roślin, to zwykle obiekty zamknięte, dwutlenek węgla nie ma możliwości płynnego przeniknięcia do środka. Dla samych roślin odbieranie go z powietrza jest przez to utrudnione. W miesiącach, w których panuje niższa temperatura, dostarczanie CO2 z zewnątrz również nie jest możliwe – otarcie wywietrzników spowodowałoby obniżenie temperatury, a przez to, mimo obecności nawozu, utratę odpowiednich warunków do wzrostu.

System spalinowy kontrolujący stężenie CO2 w szklarni w połączeniu z jednostkami kogeneracyjnymi to ekologiczne, przyjazne środowisku rozwiązanie, które bazuje na wykorzystaniu produktów odpadowych powstałych przy wytwarzaniu energii. Opisany wyżej proces świetnie to ilustruje. Nawożenie szklarni dwutlenkiem węgla przy oczyszczaniu i zachowaniu regularnej konserwacji oczyszczacza gazów spalinowych, jest czynnością, która zapewni roślinom odpowiednie ilości pokarmu a przy tym nie narazi ich na kontakt z innymi, szkodliwymi związkami chemicznymi.

W Ecoexhaust dostarczamy rozwiązania do nawożenia roślin dwutlenkiem węgla, które przyczyniają się do zauważalnego zwiększenia wielkość upraw. Osoby zainteresowane współpracą serdecznie zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy.